Önyükleyiciyi Kapat

OSOS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bilindiği üzere Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ( Mülga 29.12.2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ) Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 06.12.2007 tarih ve 1398/5 sayılı EPDK kararı ile almış olduğu Dağıtım Lisansı gereği Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindeki elektrik dağıtımı faaliyetlerini 01.12.2011 tarihinden itibaren titizlikle yürütmeye çalışmakta olup, bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile 01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik tüketim miktarı 2018 yılı için ( 2017 yılındaki tüketimler dikkate alınmaktadır ) 50 milyon kWh, 20.10.2018 tarih ve 30571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18.10.2018 tarih ve 8135 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul kararına göre de tüketim limiti 2019 yılı için ( 2018 yılındaki tüketimler dikkate alınmaktadır ) 10 milyon kWh olan serbest tüketici niteliğine haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketiciler son kaynak tedarik tarifesinde yer alan tarifeden elektrik almaya tabi tutulmakta olup, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere bölgemiz içerisindeki abonelerimize Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmaktadır.
        Gerek Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde abonelerimizin saatlik tüketimlerini görebilmeleri ve bir sonraki gün hangi saatlerde çalışmalarının daha uygun olacağının, gerek kesintisiz bir enerji alabilmek için neler yapılabileceğinin tespiti amacıyla, gerekse de Lisansız Elektrik Üretim hakkında 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14.00’ de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda bir bilgilendirme toplantısı tertip edilmiştir.
 

Duyuru Ek 1
Duyuru Ek 2
Duyuru Ek 3
Duyuru Ek 4
Duyuru Ek 5
Duyuru Ek 6
Duyuru Ek 7
Duyuru Ek 8